Lezingen

United-KingdomLezingen voor het werkveld:

2023

Snellings, P. (21-1-2023). Gamend letter-klankparen leren om leesproblemen te voorkomen. De lezing was onderdeel van de sessie Geletterdheid en de klinische praktijk binnen het 2 jaarlijkse Symposium met als thema Geletterdheid  van het WAP. Zaterdag 21 januari 2023 in de Openbare Bibliotheek Amsterdam Inhoud en programma.

2020

Tijms, J. (07-10-2020). Ontwikkelingsstoornissen kleuren liever niet binnen de lijntjes: Comorbiditeit en behandeling van dyslexie. NKD Inspiratiedag: Behandeling onze zorg.  Amsterdam/online.

2019

Tijms, J. (17-12-2019). Waar komt dyslexie vandaan? Congres Bestaat Dyslexie. Bussum, Nederland.   PDF

Leona, N., Rispens, J., Tijms, J., van der Molen, M., van Koert-Hoogervorst, M. & Snellings, P. (27-11-2019). English Orthography Made More Transparent: Young Learners’ Flow Experience while Playing Rock It, European Association for Practitioner Research on Improving Learning (EAPRIL), Tartu, Estonia.

Dyslexie: de wisselwerking tussen onderzoek en praktijk in het Rudolf Berlin Center. Lezing P. Snellings op het Dyslexie-evenement van Het Werkverband Amsterdamse Psycholinguisten (WAP), Rudolf Berlin Center, Amsterdam, 22 November, 2019. De presentatie vindt u hier

Stoop, M., & Tijms, J. (01-11-2019). #BOOK: een boekenclub ter bevordering van het leesgedrag en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Taal Kabaal: Levende Talen Landelijke Studiedag 2019. Utrecht.

Scientist-practitioner: Dyslexie.  SLIDES

Leona, N. (5-6-2019). Learning English Vocabulary and Spelling through Rock It!, Kick-off meeting ‘A is for App’, Amsterdam, Netherlands.

Wat zijn de kaders van wat een functiebeperking is/ wat verstaan we onder cognitief vermogen? Workshop P. Snellings en lid paneldiscussie op het symposium ‘Heeft iedereen het recht om te studeren op de UvA?’, Amsterdam, 24 Januari, 2019

Hoe ondersteun je leesvloeiendheid bij leerlingen met leesproblemen? Project ‘A is for App’.  Lezing J. Tijms op Nationale Dyslexie Conferentie, Ede, 27 Maart, 2019.    PDF

2018

Dyslexie bij kinderen met een migratieachtergrond: signaleren en diagnosticeren van dyslexie bij kinderen met een meer-of anderstalige achtergrond. Lezing J. Tijms op het NIP Schoolpsychologencongres, Amsterdam, 15 Maart, 2018.    PDF

Project #BOOK: Vernieuwende aanpak voor het leesgedrag bij adolescenten. Lezing J. Tijms op Nationale Dyslexie Conferentie, Ede, 21 Maart, 2018.

Dyslexia in the Netherlands. Lezing door J. Tijms op het RBC Symposium Supporting reading problems and dyslexia in (young) adults, Amsterdam, 26-27 September, 2018.

Innovatieve aanpak voor leesgedrag en sociaal-emotioneel leren (SEL) bij adolescenten met een autismespectrumstoornis. Lezing door J. Tijms op de Altra College Studiedag, Amsterdam, 29 Oktober, 2018.

2017

Snellings, P., Leona, N., van der Molen, M., van Koert-Hoogervorst, M., Tijms, J. & Rispens, J. (speaker) (1-11-2017). Engelse Taalvaardigheid in het Primair Onderwijs, NRO Conferentie Onderwijs en Onderzoek, Amersfoort, Netherlands.

Leona, N., Rispens, J., van der Molen, M., van Koert-Hoogervorst, M., Tijms, J. & Snellings, P. (26-10-2017). Extramural English vs. motivation: Extramural English as the more important predictor of English language learners’ vocabulary, ORWELL Symposium “Predicting and improving English foreign language skills in elementary school children”, Amsterdam, Netherlands.

van Koert-Hoogervorst, M., Leona, N., Rispens, J., van der Molen, M., Tijms, J. & Snellings, P. (26-10-2017). Dutch pupils’ English vocabulary and grammar skills. ORWELL Symposium “Predicting and improving English foreign language skills in elementary school children”, Amsterdam, Netherlands.

van Koert-Hoogervorst, M., Rispens, J., Leona, N., van der Molen, M., Tijms, J. & Snellings, P.  (9-6-2017). Het ORWELL project: voorspellen en stimuleren van Engels leren op de basisschool, Workshop Vreemdetalenonderwijs voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis, Utrecht, Netherlands.

2016

Traag lezen en dyslexie, wat weten we? Lezing P. Snellings op het jaarcongres van de Nederlandse vereniging voor logopedie en foniatrie (NVLF), Nieuwegein, 1 Oktober, 2016

Taalproblemen en het leren van Engels als moderne vreemde taal. Lezing P.Snellings op de Special Educational Needs (SEN) Conferentie, Ede, 14 September, 2016

Kosmos Klikker als onderwijszorg voor leesproblemen. Lezing S. Aravena op Intern Begeleiders bijeenkomst samenwerkingsverband UNITA, Bussum, 23 maart 2016.

Dyslexie en vreemde talen leren in het VO. Lezing P. Snellings op de Nationale Dyslexie Conferentie, Ede, 9 Maart, 2016.

Diagnostiek van leesproblemen bij (jong) volwassenen. Lezing S. Aravena op de Nationale Dyslexie Conferentie, Ede, 9 Maart, 2016.

Dyscalculie en rekenproblemen. Lezing J. Tijms op de Opvoeddesk Deskundigheidsbevordering voor Intern Begeleiders, Laren, 24 mei, 2016.

Innovaties in dyslexiezorg. Lezingen van S. Aravena voor innovatiedagen en deskundigheidsbevorderingen van verschillende gemeentes en regio’s (Zaanstreek-Waterland, Amsterdam/Amstelland, Bloemendaal, Utrecht, Flevoland, Zaanstad).

2015

Snellings, P. (December, 18, 2015). How to improve dyslexics’ self-concept and their learning of English as a foreign language? (“Hoe kun je het zelfbeeld en het Engels leren van dyslectici verbeteren?”). Invited lecture at the IWAL institutes for dyslexia Studiedag, Amsterdam.

Letters, klanken en vloeiend lezen. Lezing J. Tijms op de Nationale Dyslexie Conferentie, Ede, april 2015.

Lezen brengt mbo-studenten meer dan je denkt! Workshop van J. Tijms op het Stichting Lezen nationaal congres “Over lezen gesproken op (v)mbo: gewoon doen!” in Utrecht, 2015.

#BOOK: het persoonlijk belang van literatuur. Workshop van M. Stoop op het Stichting Lezen nationaal congres “Over lezen gesproken op (v)mbo: gewoon doen!” in Utrecht, 2015.

Voor voorgaande jaren, klik hier.

Wetenschappelijke lezingen:

2020

AAAL Symposium 2020

Tijms, J. (30-09-2020). Interactions between development of letter-speech sound associations and reading fluency growth during intervention for children with dyslexia. 1st Current Opinion on Audiovisual Integration and Reading (CO-AIR) Webinar. Zurich/Amsterdam/Stanford.  CO-AIR

Tijms, J. (02-09-2020). Methodological aspects of treatment studies: Randomized Controlled Trials. Neo-PRISM-C 1st Training Workshop on Methods. Jyväskylä, Finland.  Presentation

2019

van Koert-Hoogervorst (invited speaker), M., Leona, N., Rispens, J., van der Molen, M., Tijms, J. & Snellings, P. (25-1-2019). Het ORWELL-project: Nederlandse basisschoolleerlingen en hun kennis van Engelse grammatica. Taalontwikkelingscongres, Amsterdam, Netherlands.

van Koert-Hoogervorst, M., Leona, N., Rispens, J., van der Molen, M., Tijms, J. & Snellings, P. (13-2-2019) Project ORWELL: Dutch pupils learning English grammar. Language Acquisition and Disorders, Amsterdam, Netherlands.

Leona, N., van Koert-Hoogervorst, M., Rispens, J., van der Molen, M., Tijms, J. & Snellings, P..  (8-4-2019). Teaching English Vocabulary and Spelling through Rock It!. LLrG, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.

van Koert-Hoogervorst, M., Leona, N., Rispens, J., van der Molen, M., Tijms, J. & Snellings, P. (24-6-2019). The influence of individual differences in L1 on children’s acquisition of L2 morpho-syntax. International Symposium on Bilingualism, University of Alberta, Canada.

2018

Leona, N. (invited speaker), Snellings, P., Rispens, J., van der Molen, M., van Koert-Hoogervorst, M. & Tijms, J. (18-12-2018). The essential role of extramural English for Dutch Young English Language Learners’ vocabulary learning, Bijdrage aan het symposium Foreign language use in education op COM2018 (Conference on Multilingualism). Gent, België, Gent, Belgium.

Leona, N., Rispens, J., van der Molen, M., van Koert-Hoogervorst, M., Tijms, J. & Snellings, P. (1-6-2018). Extramural exposure, not motivation, is critical to children’s second language learning, Anéla 2018 , Egmond aan Zee, Netherlands.

2017

Leona, N., Rispens, J., van der Molen, M., van Koert-Hoogervorst, M., Tijms, J. & Snellings, P. (17-12-2017). Extramural English vs. motivation: Extramural English as the more important predictor of English language learners’ vocabulary, LANSPAN (Language and Literacy Development Across the LifeSpan research group) colloquium, University of Groningen, Netherlands.

Snellings, P., Leona, N., van der Molen, M., van Koert-Hoogervorst, M., Tijms, J. & Rispens, J. (speaker) (1-11-2017). Engelse Taalvaardigheid in het Primair Onderwijs, NRO Conferentie Onderwijs en Onderzoek, Amersfoort, Netherlands.

Leona, N., Rispens, J., van der Molen, M., van Koert-Hoogervorst, M., Tijms, J. & Snellings, P. (26-10-2017). Extramural English vs. motivation: Extramural English as the more important predictor of English language learners’ vocabulary, ORWELL Symposium “Predicting and improving English foreign language skills in elementary school children”, Amsterdam, Netherlands.

van Koert-Hoogervorst, M., Leona, N., Rispens, J., van der Molen, M., Tijms, J. & Snellings, P. (26-10-2017). Dutch pupils’ English vocabulary and grammar skills. ORWELL Symposium “Predicting and improving English foreign language skills in elementary school children”, Amsterdam, Netherlands.

van Koert-Hoogervorst, M., Rispens, J., Leona, N., van der Molen, M., Tijms, J. & Snellings, P.  (9-6-2017). Het ORWELL project: voorspellen en stimuleren van Engels leren op de basisschool, Workshop Vreemdetalenonderwijs voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis, Utrecht, Netherlands.

Fraga Gonzalez, G. (25-27 mei 2017). New insights on typical and atypical reading development from brain and intervention studies. Invited symposium at the 5th International Congress of Educational Sciences and Development, Santander, Spain.

Jansen, B. R. J. (2017). Who’s afraid of mathematics? Invited lecture at Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Campus Kulak Kortrijk, KU Leuven.

Jansen, B. R. J. (2017). Manipulating working memory load affects math performance. Paper presented at the International Convention of Psychological Science, Vienna.

2016

Snellings, P. (September, 9, 2016). The development of fast word recognition: orthography, phonology and attentional resources. Invited lecture at the Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC) seminar, Amsterdam.

Snellings, P. (July, 13-16 2016). Differences in first language skills affect reading fluency training in English. Paper presented at the Society for the Scientific Study of Reading annual conference, Porto, Portugal.

Snellings, P. (March 10-12 2016).Enhancing dyslexics’ reading fluency in English as a foreign language. Paper presented at the British Dyslexia Association (BDA) International Conference 2016, Oxford, UK.

Jansen, B. R. J., & Erturan, S. (2016). The relation between math anxiety and math performance in primary school students in the Netherlands. Paper presented at annual conference of the International School Psychology Association, Amsterdam.

2015

Zeguers, M., Snellings, P., Huizinga, H., van der Molen, M. (July, 15-18 2015). Time course analyses of orthographic and phonological priming effects during word recognition in a transparent orthography. Poster presented at the Society for the Scientific Study of Reading annual conference, Hawaii, USA.

Jansen, B. R. J., (2015). The role of pattern recognition in children’s exact enumeration of small numbers. Paper presented at International Convention of Psychological Science, Amsterdam.

Voor voorgaande jaren, klik hier.