Lezing Patrick Snellings, Nihayra Leona, Saskia Kuiper (Roelof Venema School) & Lucienne Koehoorn (De Delta, Assendelft)

NRO

Op 1 november 2017 spraken Patrick Snellings, Nihayra Leona, Saskia Kuiper (Roelof Venema School) en Lucienne Koehoorn (De Delta, Assendelft) op het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) congres. Een beschrijving van hun lezing is hieronder te lezen:

Engelse taalvaardigheid in PO

Afgelopen schooljaar hebben we bij 300 leerlingen van 7 verschillende scholen in groep 6 Engelse taalvaardigheden, Nederlandse taalvaardigheden en cognitieve vaardigheden gemeten. Daarnaast hebben we de motivatie voor Engels, blootstelling aan Engels buiten school, leerlingkenmerken, schoolkenmerken en het Engels onderwijsprogramma in kaart gebracht. In deze presentatie koppelen we onze onderzoeksresultaten uit het ORWELL-project aan schoolkenmerken, zodat schoolleiders kunnen leren over de aanpak op vergelijkbare scholen. Ook laten we zien wat de leerling- en schoolkenmerken zijn van kinderen die goed presteren op Engelse woordenschat. Ten slotte interviewen wij schoolleiders en taalcoördinatoren over hun aanpak aangaande het Engels onderwijs en hun ervaringen. Het publiek kan zelf ook vragen stellen en eigen ervaringen inbrengen.

Voor meer informatie over dit congres, klik hier. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s