Tweedetaalverwerving

United-KingdomOnderzoekslijn 3: Tweedetaalverwerving

Deze onderzoekslijn richt zich op de relatie tussen leerproblemen en tweedetaalverwerving. Er wordt onderzoek gedaan naar de invloed van dyslexie op de verschillende componenten van tweedetaalverwerving en tevens naar interventies voor de schriftelijke vaardigheden in de tweede taal van leerlingen met dyslexie. Het innovatieve van onze benadering is dat wij niet alleen de focus leggen op kinderen met dyslexie maar alle kinderen onderzoeken en training geven, zodat het gehele continuum van taalvaardigheid beter begrepen wordt. Op deze manier kunnen we het onderwijs voor alle kinderen optimaliseren en bieden we een optimale aanpak voor zwakkere leerders zoals kinderen met dyslexie maar ook voor kinderen met een gemiddelde of zelfs goede taalvaardigheid.

Lopende projecten onder deze onderzoekslijn zijn:

EyeRead

In dit project onderzoeken we hoe studenten verschillende leesstrategieën inzetten tijdens het lezen in het Engels en hoe deze leesstrategieën invloed hebben op leesbegrip. Het project heet “EyeRead” omdat we gebruik maken van eye-tracking om het leesproces van de studenten te verhelderen. Deze studie is wetenschappelijk van belang omdat in eye-tracking onderzoek zelden een directe koppeling met goed leesbegrip op tekstniveau wordt gemaakt en de studie heeft bovendien belangrijke implicaties voor de onderwijspraktijk. Omdat studenten in het hoger onderwijs steeds vaker langere teksten moeten lezen en complexere tekstbegripstaken moeten uitvoeren, onstaan er moeilijkheden in het begrijpen van deze teksten en het relateren van de tekst aan de taak. Met dit project maken we duidelijk welke strategieën en manieren van taakaanpak bijdrage tot succesvol leesbegrip.

Het ORWELL-project: Alle kinderen zijn gelijk maar sommige zijn meer gelijk dan anderen. Het verbeteren van Engelse taalverwerving op school.

Uitstekende vaardigheden in het Engels worden van groot belang geacht voor maatschappelijk succes. Ondanks dat Engels een verplicht vak is en er recent striktere exameneisen zijn gekomen, is de optimale afstemming van Engels onderwijs op de individuele verschillen tussen leerlingen vooralsnog onduidelijk. Dit project heeft twee doelen: 1) Het opsporen van voorspellers voor succesvol Engels leren in de laatste drie jaar van het basisonderwijs en 2) Het ontwikkelen van onderwijsmethoden voor optimaal Engels leren door individuele leerlingen. Deze onderzoeksdoelen worden in twee deelprojecten bestudeerd. Zie hieronder voor de beschrijving van de deelprojecten.

Studie 1: Engelse taalvaardigheid van individuele kinderen voorspellen en optimaliseren.

Dit is een longitudinale studie naar cognitieve en motivationele voorspellers van Engelse taalvaardigheid. De studie richt zich specifiek op het onderwijzen van Engels met betrekking tot leesbegrip. Er worden diverse cognitieve (taal)vaardigheden, buitenschoolse blootstelling en motivatie longitudinaal onderzocht en gerelateerd aan geletterdheid. In tegenstelling tot eerdere studies staan individuele verschillen in succesvolle tweedetaalverwerving centraal. In het longitudinale project kijken wij naar leercurves om te zien welke kinderen het goed of juist minder goed doen zodat de instructie hierop kan worden aangepast.

Heeft u belangstelling om aan dit onderzoek deel te nemen? Klik dan hier voor de brochure.

Studie 2: Engelse taalvaardigheid optimaliseren van individuele kinderen.

In deze studie worden onderwijsmethoden voor optimaal Engels leren van individuele leerlingen ontwikkeld. Er wordt gebruik gemaakt van het door ons ontwikkelde adaptieve trainingsprogramma Rock it! om het Engels leren te bevorderen en om inzicht te krijgen in het leerproces van individuele leerlingen in het basisonderwijs. We onderzoeken welke aspecten van de interventie de effectiviteit van Engels leren verhogen. Er wordt gebruik gemaakt van een gestructureerd aanbod van spellingsregels. Daarnaast worden teksten gelezen en wordt er woordenschat getraind. Het trainingsprogramma automatiseert de training, geeft directe feedback over het leerproces en geeft docenten inzicht in de vaardigheden van individuele leerlingen. Samen met de leerkrachten ontwikkelen we in een vervolgproject een op maat gemaakt lespakket dat een integraal onderdeel kan uitmaken van het Engels onderwijs. Deze aanpak combineert de voordelen van computertools en persoonlijke instructie.

Betrokken onderzoekers: Nihayra Leona, Margreet van Koert, Claire Goriot, Judith Rispens, Jurgen Tijms, Maurits van der Molen, & Patrick Snellings

Dit onderzoek wordt gefinancierd met een beurs van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Opbrengsten ORWELL-project NRO

2022

Van Koert, M. J. H., Leona, N. L., Rispens, J. E., Tijms, J., Van der Molen, M. W., Daal, V. H. P. van and Snellings, P.. “The role of memory in the acquisition of vocabulary and grammar in the first language and in English as a foreign language”. Second Language Learning Before Adulthood: Individual Differences in Children and Adolescents, edited by Vanessa De Wilde and Claire Goriot, Berlin, Boston: De Gruyter Mouton, 2022, pp. 31-64. https://doi.org/10.1515/9783110743043-003

2021

Leona, N. L., van Koert, M. J. H., van der Molen, M. W., Rispens, J. E., Tijms, J., & Snellings, P. (2021). Explaining individual differences in young English language learners’ vocabulary knowledge: The role of Extramural English Exposure and motivation. System, 96, [102402]. https://doi.org/10.1016/j.system.2020.102402

Terugkoppelingsverslag 2019

Terugkoppelingsverslag 2018

Terugkoppelingsverslag 2017

Lezingen

2020

AAAL Symposium 2020

2019

Leona, N., Rispens, J., Tijms, J., van der Molen, M., van Koert-Hoogervorst, M. & Snellings, P. (27-11-2019). English Orthography Made More Transparent: Young Learners’ Flow Experience while Playing Rock It, European Association for Practitioner Research on Improving Learning (EAPRIL), Tartu, Estonia.

van Koert-Hoogervorst, M., Leona, N., Rispens, J., van der Molen, M., Tijms, J. & Snellings, P. (24-6-2019). The influence of individual differences in L1 on children’s acquisition of L2 morpho-syntax. International Symposium on Bilingualism, University of Alberta, Canada.

Leona, N. (5-6-2019). Learning English Vocabulary and Spelling through Rock It!, Kick-off meeting ‘A is for App’, Amsterdam, Netherlands.

Leona, N., van Koert-Hoogervorst, M., Rispens, J., van der Molen, M., Tijms, J. & Snellings, P..  (8-4-2019). Teaching English Vocabulary and Spelling through Rock It!. LLrG, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.

van Koert-Hoogervorst (invited speaker), M., Leona, N., Rispens, J., van der Molen, M., Tijms, J. & Snellings, P. (25-1-2019). Het ORWELL-project: Nederlandse basisschoolleerlingen en hun kennis van Engelse grammatica. Taalontwikkelingscongres, Amsterdam, Netherlands.

van Koert-Hoogervorst, M., Leona, N., Rispens, J., van der Molen, M., Tijms, J. & Snellings, P. (13-2-2019) Project ORWELL: Dutch pupils learning English grammar. Language Acquisition and Disorders, Amsterdam, Netherlands.

2018

Leona, N. (invited speaker), Snellings, P., Rispens, J., van der Molen, M., van Koert-Hoogervorst, M. & Tijms, J. (18-12-2018). The essential role of extramural English for Dutch Young English Language Learners’ vocabulary learning, Bijdrage aan het symposium Foreign language use in education op COM2018 (Conference on Multilingualism). Gent, België, Gent, Belgium.

Leona, N., Rispens, J., van der Molen, M., van Koert-Hoogervorst, M., Tijms, J. & Snellings, P. (1-6-2018). Extramural exposure, not motivation, is critical to children’s second language learning, Anéla 2018 , Egmond aan Zee, Netherlands.

2017

Leona, N., Rispens, J., van der Molen, M., van Koert-Hoogervorst, M., Tijms, J. & Snellings, P. (17-12-2017). Extramural English vs. motivation: Extramural English as the more important predictor of English language learners’ vocabulary, LANSPAN (Language and Literacy Development Across the LifeSpan research group) colloquium, University of Groningen, Netherlands.

Engelse taalvaardigheid in PO. Lezing P. Snellings (UvA), N. Leona (UvA),  S. Kuiper (Roelof Venema School) en L. Koehoorn (De Delta, Assendelft) op het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) congres, Amersfoort, 1 November, 2017

Snellings, P., Leona, N., van der Molen, M., van Koert-Hoogervorst, M., Tijms, J. & Rispens, J. (speaker) (1-11-2017). Engelse Taalvaardigheid in het Primair Onderwijs, NRO Conferentie Onderwijs en Onderzoek, Amersfoort, Netherlands.

Leona, N., Rispens, J., van der Molen, M., van Koert-Hoogervorst, M., Tijms, J. & Snellings, P. (26-10-2017). Extramural English vs. motivation: Extramural English as the more important predictor of English language learners’ vocabulary, ORWELL Symposium “Predicting and improving English foreign language skills in elementary school children”, Amsterdam, Netherlands.

van Koert-Hoogervorst, M., Leona, N., Rispens, J., van der Molen, M., Tijms, J. & Snellings, P. (26-10-2017). Dutch pupils’ English vocabulary and grammar skills. ORWELL Symposium “Predicting and improving English foreign language skills in elementary school children”, Amsterdam, Netherlands.

van Koert-Hoogervorst, M., Rispens, J., Leona, N., van der Molen, M., Tijms, J. & Snellings, P.  (9-6-2017). Het ORWELL project: voorspellen en stimuleren van Engels leren op de basisschool, Workshop Vreemdetalenonderwijs voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis, Utrecht, Netherlands.

Afgeronde onderzoeken onder deze onderzoekslijn:

Tweedetaalverwerving bij leerlingen met dyslexie in het voortgezet onderwijs

In dit project werden verschillen in tweedetaalverwerving tussen leerlingen in het voortgezet onderwijs met dyslexie en zonder dyslexie onderzocht, alsmede de effectiviteit van een training voor leessnelheid in het Engels.

Betrokken onderzoekers: Renske Eijsvogel, Lisanne van den Hoek, Patrick Snellings

Tweedetaalverwerving bij zwakke lezers in het primair onderwijs

In dit project werden verschillen in tweedetaalverwerving tussen zwakke lezers en goede lezers in het basisonderwijs onderzocht. Tevens richt het onderzoek zich op de effectiviteit van een training voor leessnelheid in het Engels bij zwakke lezers.

Betrokken onderzoekers: Barbara de Ridder, Patrick Snellings

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s