Tweedetaalverwerving

United-KingdomOnderzoekslijn 3: Tweedetaalverwerving

Deze onderzoekslijn richt zich op de relatie tussen leerproblemen en tweedetaalverwerving. Er wordt onderzoek gedaan naar de invloed van dyslexie op de verschillende componenten van tweedetaalverwerving en tevens naar interventies voor de schriftelijke vaardigheden in de tweede taal van leerlingen met dyslexie.

Lopende projecten onder deze onderzoekslijn zijn:

Het ORWELL-project: Alle kinderen zijn gelijk maar sommige zijn meer gelijk dan anderen. Het verbeteren van Engelse taalverwerving op school.

Uitstekende vaardigheden in het Engels worden van groot belang geacht voor maatschappelijk succes. Ondanks dat Engels een verplicht vak is en er recent striktere exameneisen zijn gekomen, is de optimale afstemming van Engels onderwijs op de individuele verschillen tussen leerlingen vooralsnog onduidelijk. Dit project heeft twee doelen: 1) Het opsporen van voorspellers voor succesvol Engels leren in de laatste drie jaar van het basisonderwijs en 2) Het ontwikkelen van onderwijsmethoden voor optimaal Engels leren door individuele leerlingen. Deze onderzoeksdoelen worden in twee deelprojecten bestudeerd. Zie hieronder voor de beschrijving van de deelprojecten.

Studie 1: Engelse taalvaardigheid van individuele kinderen voorspellen en optimaliseren.

Dit is een longitudinale studie naar cognitieve en motivationele voorspellers van Engelse leesvaardigheid en spelling. De studie richt zich specifiek op het onderwijzen van Engels met betrekking tot leesbegrip en schrijfvaardigheid. In deelproject 1 worden diverse cognitieve (taal)vaardigheden en motivatie longitudinaal onderzocht en gerelateerd aan geletterdheid. In tegenstelling tot eerdere studies staan individuele verschillen in succesvolle tweedetaalverwerving centraal. In het longitudinale project kijken wij naar leercurves om te zien welke kinderen het goed of juist minder goed doen zodat de instructie hierop kan worden aangepast. In deelproject 2 wordt gebruik gemaakt van adaptieve trainingsprogramma’s om het leren te bevorderen en om inzicht te krijgen in het leerproces. We onderzoeken van welke aspecten van de interventie kinderen kunnen profiteren. Er zullen computerprogramma’s worden ontwikkeld die rekening houden met individuele verschillen van kinderen. Het doel is om met directe feedback het leerproces van alle kinderen te verbeteren.

Heeft u belangstelling om aan dit onderzoek deel te nemen? Klik dan hier voor de brochure.

Studie 2: Engelse taalvaardigheid optimaliseren van individuele kinderen.

In deze studie worden onderwijsmethoden voor optimaal Engels leren van individuele leerlingen ontwikkeld. Daarnaast onderzoekt deze interventiestudie kinderen waarvan verwacht wordt dat ze moeilijkheden zullen ondervinden wanneer ze op school Engels moeten leren. Vier groepen kinderen nemen deel aan de studie: kinderen die geen specifieke leerproblemen hebben, kinderen met dyslexie, kinderen met een specifieke taalstoornis en kinderen die Nederlands als tweede taal hebben. De interventiestudie duurt tien weken en richt zich specifiek op het verbeteren van de Engelse taalvaardigheid.

Betrokken onderzoekers: Patrick Snellings, Judith Rispens, Jurgen Tijms, Maurits van der Molen, Margreet van Koert, Nihayra Leona

Dit onderzoek wordt gefinancierd met een beurs van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

 

Afgeronde onderzoeken onder deze onderzoekslijn:

Tweedetaalverwerving bij leerlingen met dyslexie in het voortgezet onderwijs

In dit project werden verschillen in tweedetaalverwerving tussen leerlingen in het voortgezet onderwijs met dyslexie en zonder dyslexie onderzocht, alsmede de effectiviteit van een training voor leessnelheid in het Engels.

Betrokken onderzoekers: Renske Eijsvogel, Lisanne van den Hoek, Patrick Snellings

Tweedetaalverwerving bij zwakke lezers in het primair onderwijs

In dit project werden verschillen in tweedetaalverwerving tussen zwakke lezers en goede lezers in het basisonderwijs onderzocht. Tevens richt het onderzoek zich op de effectiviteit van een training voor leessnelheid in het Engels bij zwakke lezers.

Betrokken onderzoekers: Barbara de Ridder, Patrick Snellings

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s