Lezing Patrick Snellings in Finland

Op 27 mei 2017 zal Patrick Snellings tegenover M.A. Sanna Olkkonen staan in de verdediging van haar proefschrift op het gebied van (toegepaste) taalwetenschap, getiteld “Second and foreign language fluency from a cognitive perspective”. Op 29 mei 2017 zal Patrick Snellings ook een lezing geven voor de onderzoekers binnen het ForLearning netwerk en de Language Campus van de Universiteit van Jyväskylä. Zie hieronder voor de titel en het abstract.

Reading fast, how do they do it? A tale of experts, learners and dyslexic readers

Vloeiend leren lezen vereist niet alleen leesaccuratesse, maar vraagt ook voldoende leessnelheid. Zonder deze snelheid zouden volwassen lezers onvoldoende toegang hebben tot het groeiende informatieaanbod dat noodzakelijk is om te functioneren in de huidige maatschappij. Lezen is een extreem complexe vaardigheid die verrassend genoeg snel en bijna automatisch kan worden uitgevoerd door expertlezers. Expertlezer wórden is echter een lang proces dat veel blootstelling aan geschreven taal en jarenlange oefening vereist. Voor dyslectische lezers kost dit proces nog veel meer tijd en moeite. In deze lezing zal ik bespreken hoe expertlezers geschreven woorden verwerken door visuele en auditieve informatie bijna automatisch met elkaar te integreren. Ik zal bespreken hoe kinderen deze vaardigheid over de jaren ontwikkelen en hoe deze ontwikkeling verschilt bij dyslectische lezers. Daarnaast zal ik laten zien dat dyslectische lezers moeilijkheden hebben met het leren van nieuwe letters en de integratie van deze letters met spraakklanken. Kennis van deze individuele verschillen op letterniveau kan gebruikt worden voor diagnostiek en voor de voorspelling van behandeluitkomst.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s