Boek: Interventies in het Onderwijs: Leerproblemen

9200000055662872

Interventies in het onderwijs: leerproblemen. Patrick Snellings en Maaike Zeguers (red.). Tweede editie, april 2016.

 

Dit herziene boek onder redactie van Patrick Snellings en Maaike Zeguers is afgestemd op de huidige stand van zaken binnen wetenschap en praktijk op het gebied van leerproblemen. Bovendien is er een hoofdstuk toegevoegd over problemen in de executieve functies. Het boek bevat daarnaast een herzien hoofdstuk over dyslexie van Jurgen Tijms, Femke Scheltinga, Maaike Zeguers en Patrick Snellings.

Schools leren bij kinderen kan problematisch verlopen door verschillende oorzaken, zoals dyslexie, dyscalculie, cognitieve beperkingen of juist hoogbegaafdheid. Leerproblemen kunnen ook worden veroorzaakt door een non-verbale leerstoornis of door tekorten in de executieve functies, zoals vaak het geval is bij ADHD en Autisme Spectrum Stoornissen. In alle gevallen is een gedegen sterkte-zwakteanalyse van de mogelijkheden van een kind van groot belang, met aandacht voor alle betrokkenen. Een doeltreffende interventie kan alleen gedaan worden als de precieze aard van de beperkingen en mogelijkheden van leerlingen zijn opgespoord met passende diagnostische middelen.

Hoe denken vooraanstaande Nederlandse experts over interventies bij leerproblemen in het Nederlandse onderwijs? In dit boek worden adviezen, programma’s, begeleiding en andere methodieken besproken die zich richten op leerproblemen in het basis- en middelbaar onderwijs. Hierbij wordt aangesloten bij de handelingsgerichte werkwijze en passend onderwijs.

Het boek behandelt de theoretische achtergrond van de verschillende interventies, de diagnostiek en het gebruikte instrumentarium, en de effectiviteit op basis van onderzoeksresultaten uit de onderwijspraktijk en wetenschappelijk onderzoek. Alle leerproblemen worden geïllustreerd aan de hand van casussen die typische kenmerken van de specifieke problematiek vertonen.

 

Voor meer informatie, klik hier.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s