Interventies

United-KingdomOnderzoekslijn 2: Interventies voor lees- en spellingsstoornissen

Deze onderzoekslijn richt zich vanuit fundamenteel en klinisch niveau op de interventie van lees- en spellingsstoornissen. Er wordt onderzoek gedaan naar de wijze waarop interventie de leesprocessen kan normaliseren, naar effectieve ingrediënten van behandeling, naar interventie-geïnduceerde neurocognitieve veranderingen in het leesnetwerk, naar klinische effectiviteit en efficientie van dyslexiebehandeling.

Lopende projecten onder deze onderzoekslijn zijn:

1. Comorbid dyslexia and internalizing problems: Etiology and treatment effects.

Dyslexie gaat vaak samen met internaliserende stoornissen. Mogelijk versterken ze elkaar waardoor een cascade aan effecten ontstaat. Hoe dyslexie en internaliserende problemen zoals angst en depressie op elkaar inwerken is echter onduidelijk. Daarnaast is weinig bekend over welke rol impliciete processen spelen bij dyslexie. Onderzoek naar het effect van dyslexiebehandeling op de bijbehorende internaliserende problemen laat gemengde resultaten zien. Ook is het verloop van behandeleffecten onbekend. De doelen van deze studie zijn daarom: (1) begrip van de etiologie van dyslexie en comorbide internaliserende problematiek vergroten waarbij (2) rekening wordt gehouden met impliciete processen. (3) Een behandeling ontwikkelen voor comorbide dyslexie en internaliserende problemen. Twee groepen kinderen worden in deze studie herhaaldelijk vergeleken op impliciete en expliciete uitkomstmaten: kinderen met comorbide dyslexie en internaliserende problemen die naast de standaard dyslexiebehandeling een behandeling krijgen voor internaliserende problemen en een vergelijkbare controlegroep die alleen de standaard dyslexiebehandeling krijgt.

Betrokken onderzoekers: Marija Maric, Patrick Snellings, Elske Salemink

2. Fluent reading acquisition neurocognitively decomposed: The case of dyslexia

Gefinancierd door NWO vanuit het Nationaal Initiatief Hersenen en Cognitie: Maatschappelijke Innovatie (HCMI, pijler ‘Health’, innovatief programma ‘Treating cognitive disturbances on the basis of functional brain typography’), i.s.m. de Universiteit Maastricht, vakgroep Neurocognition.

Dit project heeft als doelstellingen het identificeren van succesfactoren van effectieve cognitieve behandeling van ernstige leesproblemen en het doorbreken van de zogeheten ‘fluency barrier’ in dyslexiebehandeling door het systematisch manipuleren van de betrokken leermechanismen. Dit moet leiden tot klinisch implementeerbare resultaten, waarmee de klinische behandeling van dyslexie verbeterd kan worden.

AiO: Gorka Fraga González

Betrokken onderzoekers: Maurits van der Molen, Jurgen Tijms (UM: Leo Blomert, Milene Bonte, Gojko Zaric (AiO))

3. Relationship between early treatment-induced changes in letter-speech sound mapping and treatment effectiveness on reading fluency

Onderzoek richt zich op de vraag in welke mate veranderingen in de kwaliteit van de letter-klankassociaties verband houden met en predictief zijn voor uiteindelijke behandeleffecten op de leesvloeiendheid.

Betrokken onderzoekers: Gorka Fraga González, Jurgen Tijms

4. Improving reading fluency: the role of associative learning and massive exposure

Dit project richt zich op de behandeling van leesvloeiendheid bij kinderen met dyslexie door systmatisch manipuleren van expliciete, regelgestuurde leermechanismes en impliciete massieve blootstelling aan letter-klankparen en de invloed hiervan op de letter-klankintegratie en de verwerving van vloeiende leesvaaridgheden te onderzoeken.

AiO: Sebastián Aravena

Betrokken onderzoekers: Maurits van der Molen, Patrick Snellings, Jurgen Tijms

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s