Publicaties | Praktijk

United-KingdomPublicaties voor het werkveld:

2021

Tijms, J. Scheijvens, V., Ten Dam A., & De Bree, E. (2021). A is for App: Rapport gebruikerservaringen leesapps. Leuven: A is for App Consortium. PDF

Mijnhardt, J., Bolderheij, N., & Tijms, J. (2021). Werken met het protocol ERWD in de praktijk: Rekenen voor álle leerlingen. Beter Begeleiden, 11(1), 34-39.

Weiss, M., & Tijms, J. (2021). Signalering van dyslexie bij meertalige kinderen met een migratieachtergrond: Handreiking voor het onderwijs. Amsterdam: Rudolf Berlin Center i.o.v. Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie. PDF

2020

Stoop, M., & Tijms, J. (2020). # BOOK: Leesclubs op het vmbo ter bevordering van leesmotivatie, leesbegrip en sociaal-emotioneel leren. Levende Talen Magazine 107 (5), 18-23.   PDF

2019

Aravena, S., & Tijms, J. (2019). Feiten en fabels rondom dyslexieonderzoek. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 27, 4.

Burik, E., & Tijms, J. (2019). Uitkomsten oudervragenlijst ervaringen en tekortkomingen in de zorgketen bij dyslexie. Amsterdam: Rudolf Berlin Center.    PDF

2018

Tijms, J., & De Bree, E. (2018). Europees project A is for App. Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie Nieuwsbrief, 9.

Zeguers, M. (2018). Waarom kinderen met dyslexie traag lezen.  Balans Magazine, 3, 22-24.

2016

Tijms, J., Scheltinga, F., Zeguers, M., & Snellings, P. (2016). Dyslexie. In Snellings, P. & Zeguers, M. (Eds.). Interventies in het onderwijs: Leerproblemen (2e druk). Amsterdam: Boom.

Fraga González, G. (2016). Individueel en specifiek trainen, dat werkt het best. Balans Magazine, 2016(3), 44-47.

Tijms, J., Stoop, M., & Seegers, J. (2016). #BOOK: Een boekenclub voor leesattitude, leesbegrip en sociaal-emotioneel leren voor leerlingen in het special basisonderwijs. In Mottart, A., & Vanhooren, S. (Eds.), Het Schoolvak Nederlands Bundel 30. Gent: Academia Press.

Zeguers, M. & Snellings, P. (2016). De ontwikkeling en het trainen van leesvloeiendheid. In Van den Broeck, W. (Ed.), Handboek dyslexieonderzoek: Wetenschappelijke inzichten in diagnostiek, oorzaken, preventie en behandeling van dyslexie. Acco: Leuven/Den Haag.

Snellings, P., & Zeguers, M. (2016). Interventies in het onderwijs: Leerproblemen (2de ed.). Amsterdam: BOOM.

2015

Stoop, M., Stoop, M., Carter, C., & Tijms, J. (2015). Protocol #BOOK. Amsterdam: Stichting Lezen.

Voor publicaties uit voorgaande jaren, klik hier.