Dyscalculie en Rekenproblemen

United-KingdomDyscalculie

Dyscalculie is een opvallend probleem met het leren rekenen dat niet past bij iemands leeftijd, intelligentie en onderwijskansen.

Uit onderzoek blijkt dat bepaalde hersengebieden bij mensen met dyscalculie verschillen met die van mensen zonder dyscalculie. Deze specifieke hersenverschillen zorgen ervoor dat een persoon met dyscalculie een minder sterk ontwikkeld ‘gevoel’ voor hoeveelheden heeft, terwijl ‘hoeveelheidsbesef’ nu juist de basis vormt voor het werken met getallen.

Dyscalculie kan leiden tot zittenblijven, onderscholing en schooluitval. Maar ook in het dagelijks leven ondervinden mensen met dyscalculie veel last. Denk bijvoorbeeld aan het niet vlot kunnen rekenen met geld, zoals dat nodig is bij het afrekenen van boodschappen en het ontvangen van wisselgeld en het niet goed kunnen aflezen van tabellen, zoals een dienstregeling van het openbaar vervoer en problemen met het inschatten van aankomst- en vertrektijden. Het is dan ook niet gek dat dyscalculie vaak samen gaat met sociaal-emotionele problemen.

  • Enkele feiten
  • Ongeveer 3 – 7% van de Nederlanders heeft dyscalculie.
  • De man-vrouw verhouding is gelijk bij dyscalculie.
  • Erfelijkheid speelt een belangrijke rol bij dyscalculie.
  • Dyscalculie komt in alle lagen van de bevolking voor en staat los van intelligentie.
  • Dyscalculie is een tweelingstoornis van dyslexie, waarbij ook problemen met automatiseren optreden.
  • Tevens heeft dyscalculie een relatie met (faal)angst en aandachtsproblemen.

Diagnostiek bij dyscalculie en rekenproblemen

Net zoals bij de diagnose dyslexie wordt bij rekenproblemen een differentiaal diagnostisch onderzoek uitgevoerd. Hierin wordt de ernst van de rekenproblematiek bepaald en wordt een profiel opgesteld van onderliggende cognitieve factoren die van belang zijn bij het (leren) rekenen, inclusief indicaties en contra-indicaties voor dyscalculie. Vanuit dit differentiaal diagnostisch profiel proberen wij inzicht te krijgen in de  oorzaak of oorzaken van de rekenproblemen en wordt dyscalculie onderscheiden van andere verklaringen van de rekenproblematiek.

Behandeling van dyscalculie en rekenproblemen

Wij bieden dyscalculiebehandeling met de zelfontwikkelde methode MATHY. Deze methode richt zich primair op het koppelen van getallen aan hoeveelheden, met als doel:

  • het vergroten van het hoeveelheidsbesef;
  • het verbeteren van rekenvaardigheden, zowel de accuratesse als de snelheid;
  • het automatiseren van rekenvaardigheden.

MATHY is ontwikkeld in een samenwerkingsverband met de Universiteit van Amsterdam en het Gamelab van de TU Delft. De behandeling berust op een solide wetenschappelijke basis en is gebaseerd op principes uit Singapore, waar kwalitatief hoogstaand reken- en wiskundeonderwijs wordt gegeven.

De leerling krijgt een wekelijkse les van 45 minuten. Ondersteunend wordt een (computer)programma gebruikt dat op de tablet werkt, zodat de leerling ook gemakkelijk thuis kan oefenen. De behandelaar begeleidt de leerling één-op-één, zodat de behandelaar zijn of haar volle aandacht op de leerling kan richten en rekening kan houden met individuele problematiek.

MATHY gaat uit van het principe ‘mastery learning’. Dit houdt in dat minimaal 80 procent van de stof correct moet zijn voordat er door wordt gegaan naar het volgende onderdeel.

Elke 15 lessen vindt een evaluatie van de voortgang van de leerling plaats. U ontvangt hiervan een verslag. Voor, tijdens en na behandeling zorgen wij voor een optimale afstemming en informatie-uitwisseling met scholen.