Kliniek

United-KingdomHet Rudolf Berlin Center heeft ook een klinische afdeling voor de diagnostiek en behandeling van kinderen met leerproblemen.

Het zorgaanbod richt zich op de diagnostiek en behandeling van dyslexie en andere leesproblemen. Daarnaast verrichten we diagnostisch onderzoek naar dyscalculie en rekenproblemen. Het zorgaanbod op het gebied van ernstige dyslexie wordt vergoed binnen de Jeugdwet volgens het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling. De zorgverlening binnen het Rudolf Berlin Center wordt uitgevoerd door gespecialiseerde medewerkers van het RID. Het RID werkt met een multidisciplinair team van (GZ-)psychologen, (ortho)pedagogen, logopedisten en klinisch linguïsten om een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorgverlening te bieden. De zorgverlening van iedere cliënt staat onder de eindverantwoordelijkheid van een Gezondheidszorgpsycholoog (BIG). Informatie over de praktische gang van zaken en mogelijkheden voor aanmelding vindt u op de website van het RID.

Contact

Scholen en andere geïnteresseerden die op zoek zijn naar verdere informatie over de mogelijkheden van diagnostiek en behandeling van het Rudolf Berlin Center kunnen contact opnemen met:

Noet Maas, hoofd kliniek RBC
Email

Ouders die informatie willen verkrijgen over mogelijkheden van aanmelding voor diagnostiek of behandeling, kunnen contact opnemen met het secretariaat van het RID:

t. 020-2149799
e. info@rid.nl

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s